دبستان پسرانه سوم خرداد
گروه های بین آموزشگاهی
ثامن تم
طراح قالب
ثامن تـــم

طراح سناريو : مريم عرفاني                                                        دبستان پسرانه شهداي لودريچه

سازماندهي تدريس                                                                        28 = تعداد هفته در سالهاي تحصيلي

ساعات تدريس در يك سال   112 =  4 ×28                                     4 ساعت   =ساعات تدريس فارسي در هفته

104 = 8 – 112 = ( تعطيلات غير منتظره + تعطيلات رسمي ) -  تعداد كل جلسات فارسي

                                                                  3                      5

تعداد صفحات بخوانيم بنويسيم:                                        4 – 3 104 ÷  329 = 157 + 172

 

 

كتاب بخوانيم

 

نهادها

بهداشت

اخلاق فردي و اجتماعي

دانش و دانشمندان

ديني

ملي و ميهني

طبيعت

هنر و ادب

لبخند نقاشي

 

 

 

 

 

 

 

نماينده كلاس

 

 

 

 

شعر پدر بزرگ

 

بچه هاي كانون

 

 

قوي ترين پرنده هاي دنيا(روان خواني)

ما فقط يك كره ي زمين داريم

 

 

 

 

 

مهربان،مثل آفتاب،

حرف هاي يك نقاشي

 

درخت

خود را دست كم نگيريم

 

شعر: آزاد

 

 

 

 

 

فداكاران

 

 

 

فكر روشن

 

 

روز پدر

اتوبوس

 

 

ماست را محكم نگه دار(روان خواني)

پرواز

شعر :هواپيما

 

 

 

 

 

سلام،آقاي بل

 

 

روان خواني :پيرمرد دانا

بهترين خاطره

آسمان آب،زمين

امام و پروانه ها

 

 

روز زيبايي زندگي

شعر نماز

 

 

 

 

 

مرواريد(روان خواني)

اي ايران،اي وطن من

 

 

 

 

خانه عزيز من

 

معلم فلسطين(روان خواني)

كوه نوردي

 

اگر جنگل نباشد

 

 

چهار فصل(شعر)

 

 

جشن نيكوكاري(روان خواني)

خاركن و حاتم طابي

آزاد

 

 

ميازار موري كه دانه كش است

 

مداد رنگي

 

 

مشق مورچه (روان خواني)

 

 

نيايش

 

 

 

مشخصات كلي

نام و نام خانوادگي :                           پايه : سوم                    سال تحصيلي :91-90

موضوع : خود را دست كم نگيريم           كتاب : بخوانيم               دبستان : شهداي لودريچه(پسرانه)

منطقه : برخوار                               زمان : 30 دقيقه                                               

بخش مقدماتي ( مهارتهاي قبل از تدريس )

اهداف كلي

1-      پرورش روحيه اعتماد به نفس در دانش آموزان ( حيطه عاطفي‌ )

2-      آشنايي دانش آموزان با توانايي هاي خود ( نگرش تعميم يافته )

اهداف رفتاري ( انتظارات آموزشي )

حيطه شناختي

1-      معناي خود را دست كم نگيريم را بيان مي كند. ( تجزيه ، تحليل )

2-      خصوصيات شخصيت هاي داستان را بيان مي كند.( دانش )

3-      خاطره اي را درباره ي موضوع درس بيان مي كند.( درك و مهم )

حيطه عاطفي

1-      در بحث گروهي به طور فعالانه شركت مي كند. ( سازماندهي ارزشها )

2-      در مورد چگونگي پرورش توانايي فردي صحبت مي كند. ( نگرش تعميم يافته )

3-      براي كلمات خواسته شده از درس در گروه همكاري مي كند.( سطح تبلور )

4-      براي پاسخ دادن به سوالها پيش قدم مي شود. ( سطح ارزش گذاري )

حيطه رواني حركتي

1-      خود را جاي شخصيت هاي داستان گذاشته و نقش او را بازي مي كند. ( اجراي مستقل )

مفاهيم

غرور ، اعتماد ، توانايي ، دست كم نگرفتن

انتخاب رسانه

تخته سياه ، كتاب بخوانيم ، رايانه ، گچ ، نماد درخت ، خورشيد ، پرنده ، گل محمدي ، ماسك حلزون ، ماسك خرگوش ، كرم شب تاب ، كاتهاي كلمه براي بيان موضوع ، كارتهاي حاوي سوال براي ارزش يابي پاياني ، ديتاشو

روش

تلفيقي از روش هاي پرسش و پاسخ ، بحث گروهي ، ايفاي نقش ، فردي

موقعيت كلاس

صندلي هاي كلاس به صورت بيضي شكل ( حالتu) چيده شده و دانش آموزان مي نشيند ، وسايل نمايش در كناري از كلاس گذاشته شده است . رايانه براي كار آماده شده

 

 

 

بخش مياني ( مهارتهاي ضمن تدريس )

فعاليت معلم

 

فعاليت فراگيران

رسانه

روش يا الگو

زمان

ورود معلم به كلاس:

شروع با نام و ياد خدا،سلام و احوالپرسي ، حضور و غياب كلي ، نوشتن روز و تاريخ و ذكر روز

گفتن برپا توسط نماينده ي كلاس و خواندن سوره ي توحيد

گوش مي دهند و پاسخ مي دهند.

تخته كلاس

پرسش و پاسخ

1 دقيقه

ارزشيابي آغازين

بچه ها عنوان درس قبل چه چيزي بود؟

از درس قبل چه چيزهايي ياد گرفتيد؟

آفرين به شما بچه هاي توانا (رفتارگرايي)

جواب مي دهند

 

 

چند نفر داوطلب مي شوند و جواب مي دهند.

 

پرسش و پاسخ

 

 

پرسش و پاسخ

 

1 دقيقه

ايجاد انگيزه  و بيان موضوع

بچه ها به سر تا پاتون نگاه كنيد.

خوب حالا با هم گروهي هايتان مشورت كنيد و بگوييد شما توانايي هايتان را روي كاغذ بنويسيد

 

 

 

 

حالا تواناييهاي را كه نوشته ايد بگوييد تا روي تابلو بنويسيم. بچه ها اين تواناييها را خدا به ما داده و بايد از آن ها خوب استفاده كنيم.

كلماتي را كه حاوي موضوع درس است و آماده داخل پاكت گذاشته بر مي دارد و مي خواهد هر گروه كارتي را بردارد.

كلمات روي تابلو نوشته مي شود.

خوب حالا با اين كلمات به هم ريخته ، يك جمله بسازيد.(آفرين)

 

به خودشون نگاه مي كنند

در گروه به بحث و گفتگو مي پردازند.

روي كاغذ تواناييهايشان را مي نويسند.

 

 

توانايي ها را بيان مي كنند.

 

 

 

 

كارتها را بر مي دارند.

 

 

 

كلمات را مي گويند.

جمله را مي گويند خود را دست كم نگيريم.

 

 

 

 

 

مداد و كاغذ

 

 

 

 

 

تابلو

 

 

 

 

 

كارت حاوي كلمات

 

 

تابلو

 

 

تابلو

پرسش و پاسخ

 

گروهي

 

    

     گروهي

 

 

 

 

 

فردي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فردي

 

 

فردي

5 دقيقه

 

 

 

 

ارائه درس جديد

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

رسانه

روش يا الگو

زمان

درس امروز ما داستاني آموزنده است درباره ي گفتگوي خرگوش و حلزون، آنها درباره ي توانايي ها و آرزوهاي خود صحبت مي كنند.

 

اول از شما مي خواهيم درس را صامت خواني كنيد و به صحبت هاي رد و بدل شده در متن خوب دقت كنيد .اگر در خواندن كلمه اي مشكل داريد از همگروهي بپرسيد.5 دقيقه فرصت داريد.

 

از گروه نمايش كه قبلا نمايش را تمرين كرده اند ، خواسته مي شود بيايند و درس را به صورت نمايش اجرا كنند.

 

بچه هايي كه نقش ندارند خوب نمايش را نگاه كنيدو درباره ي اين داستان و نتايج آن و رفتارهاي شخصيت هاي داستان فكر كنيد .ببينيد رفتار كدام را مي پسنديد.

شروع نمايش

 

معلم نقش راوي را بر عهده دارد.

سرش را از لانه بيرون آورد. آفتاب تابيده و همه جا روشن شده بود.روي سبزه ها كمي راه رفت. به آسمان نگاه كرد.

گوش مي دهند

 

 

 

 

 

 

شروع به صامت خواني مي كنند.اگر در خواندن كلمه اي مشكل دارند از همگروهي مي پرسند.

 

 

گروه نمايش مي آيند

 

 

 

 

بچه ها به فكر فرو مي روند.

 

 

 

 

 

 

 

كتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسايل نمايش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ديتا شو

 

 

 

 

 

 

 

فردي و گروهي

 

 

 

 

 

 

 

 

ايفاي نقش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايفاي نقش

15 دقيقه

                                                     

ارائه درس جديد

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

رسانه

روش يا الگو

زمان

چند پرنده مشغول بازي بودند . بچه ها پرنده بشويد

 

 

 

 

با خود گفت :

 

 

 

 

در اين فكر بود كه خرگوش سفيدي از لاي سبزه هاي بلند بيرون پريد.

 

حلزون با ديدن خرگوش گفت

 

 

خرگوش گفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حلزون به درخت نگاه كرد تا انجا خيلي راه بود گفت :

 

 

 

 

 

خرگوش تنها تا پاي درخت گردو دويد و برگشت

 

خرگوش با غرور گفت

فراگيراني كه نشستند نقش پرنده مي گيرند

 

 

حلزون : كاش دوستي كه با او بازي مي كردم!

 

 

 

خرگوش بيرون مي پرد

 

 

حلزون: مي ايي با هم بازي كنيم

 

 

خرگوش البته من هم مي خواستم با يك نفر بازي كنم.خوب حالا كه با هم دوست شديم،بيا تا آن درخت گردو بدويم

 

 

 

حلزون(نه نه من نمي توانم تا انجا بدوم.من اصلا نمي توانم تند راه بروم)

 

 

خرگوش مي دود و برمي گردد

 

من خرگوش زرنگي هستم.مي توانم تا هرجا كه دلم مي خواهد بدوم اما تو نمي تواني

 

ديتا شو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايفاي نقش

 

                                                     

ارائه درس جديد

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

رسانه

روش يا الگو

زمان

حلزون ناراحت شد با خود گفت

 

 

 

بعد به راه افتاد و از ميان سبزه هايي كه كمي بلند بودند گذشت و به گل محمدي بلندي رسيد

 

حلزون آرام آرام از ميان چند شاخه ي كوچك عبور كرد و خود را به بلندترين شاخه ي آن رساند.

 

از آن بالا مي شد همه جا را ديد.حلزون نفس عميقي كشيد و گفت

 

باد به آرامي گل محمدي را تكان داد.حلزون خواست روي گل راه برود و بازي كند

 

اما دوست نداشت كه تنها باشد.از ان بالا صدا زد

 

خرگوش به دور و بر خودش نگاه كرد و گفت

 

حلزون گفت

 

 

 

خرگوش نگاهي به بالاي سرش انداخت و گفت

 

 

 

حلزون گفت

 

 

كاش پاي بلندي داشتم و تا پاي درخت گردو مي دويدم!

 

حلزون به كنار گل محمدي مي رود.

 

 

 

 

 

 

 

به به! چه بوي خوبي!

 

 

گل محمدي تكان مي خورد

 

 

 

حلزون:خرگوش خرگوش

 

كجايي حلزون؟

 

 

من اينجا هستم روي گل

 

 

خوش به حالت چه جاي خوبي رفتي

 

 

تو هم مي تواني بيا بالا، بيا تا باهم بازي كنيم

 

وسايل نمايش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايفاي نقش

 

 

 

                                                     

ارائه درس جديد

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

رسانه

روش يا الگو

زمان

خرگوش آهي كشيد و گفت

 

 

 

 

 

حلزون گفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كرم شب تابي كه گفتگوي حلزون و خرگوش را مي شنيدگفت

 

 

در پايان نمايش معلم از گروه نمايش تشكر مي كند و از بچه ها كه8 نظم را رعايت كردند.و به گروه نمايش كارت تشويق مي دهد.بچه ها گروه نمايش را تشويق كنيد تا بنشينند.(رويكرد رفتارگرايي)

كاش من هم مثل تو مي توانستم از روي ان گل زيبا پايين را تماشا كنم.

 

درست است هر كس توانايي هايي دارد .من با اينكه نمي توان بدوم،مي توانم از روي همه چيز حتي چيزهاي نازك و ظريف هم بالا بروم.پس نبايد خود را دست كم بگيريم

 

راست گفتي هيچكس نبايد خودش را دست كم بگيرد.

 

بچه ها گروه نمايش را تشويق مي كنند.گروه وسايل را كنار گذاشته و مي نشينند.

 

وسايل نمايش

 

ديتاشو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايفاي نقش

 

بخش پاياني( ارزشيابي تكويني)

خوب بچه ها خرگوش داستان چه شخصيتي داشت؟

 

 

حلزون از كجا فهميد توانايي دارد

خرگوش مغرور بود

 

 

 

وقتي خرگوش نتوانست روي گل برود حلزون فهميد كه اين توانايي ها را فقط او دارد

 

پرسش و پاسخ

 

 

پرسش و پاسخ

2 دقيقه

             

 

 

بخش پاياني ارزشيابي تكويني

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

رسانه

روش يا الگو

زمان

بچه ها خود را دست كم نگيريم يعني چه؟

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ احتمالي فراگيران(مثلا خود را باور داشته باشيم

-

 

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

جمع بندي

 

بچه ها همان طور كه خودتان گفتيد بايد از توانايي هايي كه خدا به ما داده به خوبي استفاده كنيم.مغرور نباشيم يعني خودمان را بهتر از ديگران نبينيم.يك انديشمند بزرگ به نام گوته مي گويد : قلب مغرور هرگز نمي تواند از بي حوصلگي فرار كند.

 

 

فراگيران گوش مي دهند

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

2 دقيقه

فرصت سوال

در رابطه با درس امروز كسي سوالي دارد .

مثلا خير

 

 

 

پرسش و پاسخ

10 دقيقه

ارزشيابي پاياني

متن درس را گوش مي كنند از فعاليت قسمت درست ، نادرست استفاده مي شود.

 

اگر خاطره اي درباره ي اين كه خود را دست كم نگيريم داريد بگوئيد.

گوش مي كنند

 

جواب مي دهند.

 

به صورت داوطلب خاطره تعريف مي كنند.

 

ديتاشو

 

 

-

3 دقيقه

 

 

 

 

 

 

 

تعيين تكليف

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

رسانه

روش يا الگو

زمان

خاطره اي يا داستاني درباره ي اينكه خود را دست كم نگيريم بنويسيد و براي جلسه ي آينده بياوريد

 

 

 

 

 

 

 

گوش مي دهند

 

يادداشت مي كنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با ذكر صلوات كلاس خاتمه مي يابد.

 

صلوات مي فرستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مباني علمي و نظري طراحي آموزشي

چه رويكرد

نتايج اموزشي الگو

نتايج پرورش الگو

1-      رفتارگرا

2-      ساخت گرا

چون من در تدريس براي تثبيت يادگيري از تشويق استفاده مي كنم به نوعي تشويق تغيير در رفتار مي دهد.با رويكرد رفتارگرايان مطابقت دارد.در الگوي ساخت گرايي يادگيرنده گان فعالند.يادگيري از طريق اكتشاف،تجربه اندوزي و الگوسازي شكل مي گيرد.يادگيرندگان با يكديگر ارتباط برقرار  كنند .به نظرهاي انان اجرگذاشته مي شود.معلمان ساختگرا قبل از شرح دادن مفاهيم از دانش آموزان مي خواهند درك و فهم خود را درباره ي مفاهيم بيان كنند.به دانش آموزان فرصت انديشيدن مي دهند. در اين الگو دانش اموزان به گفتگو با يكديگر ترغيب مي شوند.

 

 

 

 

 

 

 

الگوي ايفاي نقش

تحليل رفتار و ارزشهاي فردي راهبردهايي براي حل مسائل ميان فردي يادگيرنده خود را با مفهوم اصلي و واقعي موضوع درس درگير مي كند.تقويت مهارتهاي كلامي ،ادراك و استدلال منطقي

 

 

 

همدلي

اسودگي

در ابراز عقايد پي بردن به ارزشها و مسايل اجتماعي،رسيدن به تعادل در رفتار اجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

بحث گروهي

اموزش منظم ،مديريت و فرايند گروه خوب

استقلال در يادگيري

احترام به همه و تعهد نسبت به گروه

تعهد نسبت به كاوشگري اجتماعي

وابستگي و صميميت بين افراد

 

 

فهرست منابع :

1-      كاربست الگوهاي نوين تدريس  ، مولفين : محمد تقي معتمدي تده ولي و محمد رضا احمدي

2-      كليات روشها و فنون تدريس  ، نوشته امان الله صفوي

3-      پرورش تفكر در كلاس درس  ، نوشته حسين فرخ مهر

4-      مباني برنامه ريزيآموزشي  ، نوشته الف لوي     ،   ترجمه فريده مشايخ

5-      چگونگي ياددهي 0 يادگيري اثر بخش   ، حسين فرخ مهر

چهارشنبه سوم اسفند ۱۳۹۰ .:. 7:26 .:. سیدمجیدلقمانی
.:. کدنویسی : وبلاگ اسکین .:. گرافیک : ثامن تم .:.
درباره وبلاگ

این وبلاگ توسط همکاران مشغول
در آموزشگاه پسرانه سوم خردادوبامدیریت آقایسید
مجید لقمانی تهیه شده است
مطالب موجود در آن توسط آقایان حاجی زاده ، فتاحی ، رفیعی ، عرب ، ملکیان و خانم ها ترکی ، غنی زاده ، کلانتر ، نژاد میر فتحی ، خباز ، اکبری ، طغیانی ، احمدی ، خیری ، شکریان
تهیه شده است.
امکانات وب